ATF-III-A.T.F DEXRON III 自動變速箱油

ATF-III

產品描述

ATF-III-A.T.F DEXRON III 自動變速箱油

  1. 適用於各型自動變速箱、動力
  2. 方向盤扭力軸箱
  3. 符合微電腦自動排檔箱
  4. 高消泡性、抗剪切、抗磨特性

  • 符合下列規範
  • GM DEXRON III, ALLISON
  • C3 / C4, MB 236.6, CAT,
  • T0-2, ZFTE-ML-II, VOITH, RENK

包裝:1公升 x 24